Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri sürdürülebilirlik planı yaptı

Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Mobilya endüstrimiz, eylem planını lanse eden 20’inci sektörümüz oluyor. Mobilya sektörümüzün yol haritasının hazır olması önemli. Çünkü mobilya, marka sektörlerimiz arasında yer alıyor. Bu avantajımızı yeşil dönüşümle destekleyebilirsek bambaşka bir hikâye yazabiliriz. Elbette süreç eylem planının açıklanması ile sona ermiyor. Aksine asıl mesaimiz şimdi başlıyor. Hayata geçirdiğimiz takip platformumuzla bu eylem planlarını izleyecek, çeyrek dönemlerde raporlamasını yapacağız. Sizleri de belirli periyotlarda bu bilgiler ışığında güncellemeye devam edeceğiz. Çünkü yeşil dönüşüm hem insanlık, hem ülkemiz, hem de ihracatımız için hayati önem arz ediyor.” dedi.

Ayrıca Gültepe, “TİM olarak Sınırda Karbon Düzenlemesi’ni ihracatçılarımıza doğru anlatabilmek için birçok çalışma yürütüyoruz. IPA 3 projelerimiz, TÜBİTAK Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programındaki çözüm ortaklığımız, Yeşil dönüşümün finansmanıyla ilgili çalışmalarımız hep bu amaca hizmet ediyor. Dönüşüm zorlu ve aynı zamanda çok maliyetli bir süreç. Özellikle KOBİ’lerin öz kaynakları ile bu işi finanse etmeleri mümkün değil. Finansman konusunda Bankalar ve Bakanlıklarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta başında Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptık. Firmalarımızın alacağı teknik danışmanlığa Ticaret Bakanlığımız 5 yıl boyunca 10 milyon TL’ye kadar destek verecek. Proje uygulama detayları inşallah önümüzdeki aylarda açıklanacak.” İfadelerini kullandı.

BM, Ticaret Bakanlığı ve TİM eylem planları değerlendirildi

Ahmet Güleç, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17’si, bu amaçların 169 alt başlığı ve 241 göstergesi incelenmiş, Ticaret Bakanlığı ve TİM tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik Eylem Planlarını değerlendirdik. Ulusal ve uluslararası literatürden faydalanılmış ve sürdürülebilirlikle ilişkili mevzuatı dikkate aldık. Proje kapsamında yapılan tarama konferansı, odak grup ve firma görüşmeleri ve ilgili rapor eylem planları incelendikten sonra vizyon misyon ve beklenti ve öneriler tespit edilerek, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri sektörünün 8 başlıktan oluşan sürdürülebilirlik eylem alanlarını oluşturduk” dedi.

EYLEM ALANLARI NELERİ KAPSIYOR?

HAMMADDE GİRDİ VE TEDARİKÇİLER

Hammaddelerin çevreye en az zarar veren yöntemlerle ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini sağlamak

Kaynak kullanımında verimliliği artırarak hammadde kullanımını azaltmak, hammaddelerin çıkartılması, işlenmesi ve taşınması sırasında oluşan çevresel etkileri en aza indirmek

Enerji ve su gibi kritik girdilerin kullanımında verimliliği artırarak, sürdürülebilir kaynaklar üzerinden temin etmek

Tedarik zincirinde yer alan tüm tedarikçilerin çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik standartlarına uygun hareket etmesini sağlamak

Tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik risklerini belirlemek, değerlendirmek ve bu riskleri azaltıcı stratejiler geliştirmek

ÜRETİM SÜRECİ

Üretim süreçlerinin çevreye olan etkisini en aza indirgemek, bu süreçlerden kaynaklanan karbon ayak izini, atık miktarını ve su kullanımını azaltmak

Hava ve su kirliliğini önlemek ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek

Enerji kullanımını optimize etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak

Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak, adil çalışma koşullarını sağlamak ve yerel topluluklarla iyi ilişkiler kurmak, tedarik zincirinin her aşamasında sürdürülebilirlik standartlarının uygulanmasını sağlamak

Ürünlerin tasarımından itibaren çevresel etkilerini düşünmek ve ürün yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik prensiplerini uygulamak

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Taşıma ve depolama işlemleri sırasında karbon emisyonlarını azaltmak için daha temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmak ve enerji verimliliği stratejileri uygulamak

Depolama ve lojistik süreçlerinde oluşan atıkları azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve daha sürdürülebilir ambalaj malzemeleri kullanmak

Depolama ve taşıma yöntemleri benimsemek, tüm lojistik ve depolama operasyonlarında adil çalışma koşullarını garanti altına almak ve tedarik zinciri boyunca bu standartları teşvik etmek

Tedarik zinciri kesintilerine karşı direnci artırmak ve değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmek için esnek lojistik ve depolama çözümleri geliştirmek

Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik standartlarını uygulayarak ve tedarikçilerle iş birliği yaparak uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak

Sürdürülebilir lojistik ve depolama uygulamalarının sonuçlarını düzenli olarak değerlendirerek ilerlemeyi raporlamak ve iyileştirme alanlarını belirlemek,

ÜRETİMDE DÖNGÜSELLİK VE GERİ KAZANIM

Üretim süreçlerinde ve tüketim alışkanlıklarında verimliliği artırarak, gereksiz atık üretimini önlemek

Atıkların yeniden kullanılabilir olmasını sağlamak için ürün tasarımı ve ambalajlama yöntemlerini iyileştirmek

Etkili bir geri dönüşüm ve kompostlama altyapısı kurarak, atıkların çevreye zarar vermeden işlenmesini sağlamak

Tüm atık türleri için kapsamlı yönetim planları geliştirmek, bu sayede atık yönetiminin çevresel etkisini en aza indirmek

Atık yönetimi süreçlerinin hava, su ve toprak kirliliğine neden olmasını önlemek için tedbirler almak

Bireyleri ve işletmeleri atık yönetimi konusunda eğitmek ve en iyi uygulamaları paylaşmak

GENEL YÖNETİM, EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI

Sektörün geleceğini tehdit eden ara eleman sorununun çözülmesine katkı sağlamak

Çalışanların sürdürülebilirlik kapsamında bilinçlenmesini sağlamak

Organizasyonun misyonu, vizyonu ve stratejik planlarına sürdürülebilirlik hedeflerini entegre etmek

Sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyen kurumsal politikalar, prosedürler ve uygulama rehberleri oluşturmak

Tüm çalışanlara sürdürülebilirlik konusunda eğitimler ve farkındalık programları sunmak

İşe alım, performans değerlendirme, ödüllendirme ve kariyer gelişimi gibi İK uygulamalarında sürdürülebilirlik kriterlerini entegre etmek

STANDARDİZASYON VE SERTİFİKASYON UYGULAMALARI

İhracatı sürdürülebilir kılmak ve kalitesini artırmak adına, yeterliliğin uluslararası alanda belgelendirilmiş olması

Ürünlerin yerel ve uluslararası çevresel düzenlemelere uymasını sağlamak

Ürünlerin işçi standartlarına ve düzenlemelerine uygunluğunu sağlanması

ÜRÜNLERİN, HİZMETLERİN VE SÜREÇLERİN BELİRLENEN ULUSAL VE ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARTLARINA UYGUN OLMASINI SAĞLAMAK

standartlar aracılığıyla çevresel, sosyal ve yönetişimle ilgili riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek

SATIŞ PAZARLAMA, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Hammadde malzeme seçiminden, ürün çıktısına kadar tüm süreçlerde Yeşil Üretime odaklanmak

İlgili ürünü en doğru şekilde geri dönüştürmek

Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde çevre dostu uygulamaları öne çıkararak, sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik etmek

Müşterilerin sürdürülebilirlik konularında eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını desteklemek

Müşterilerden alınan geri bildirimlerin sürdürülebilirlik stratejilerine dahil edilmesi ve ürün/hizmet iyileştirmeleri için kullanmak

Ürün ve hizmetlerin çevresel ve sosyal etkileri hakkında müşterilere şeffaf bilgi sağlamak

Ürünlerin kullanım ömrünü uzatmak

Geri dönüşüm ve yeniden kullanımı teşvik etmek için satış sonrası hizmetler sunmak

DİJİTALLEŞME

Firma içerisindeki süreçlerde, kâğıt kullanımını mümkün olan en az düzeye indirme

Firmaya veri yönetimi ve analitiği konularını entegre etmek, dijital araçlar ve çözümler kullanarak atık üretiminin azaltılması ve kaynak kullanımının daha etkin hale getirmek

Çalışanlara ve müşterilere yönelik dijital platformlar üzerinden sürdürülebilirlik eğitimleri ve bilgilendirme kampanyaları düzenlemek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir